Bard – sztuczna inteligencja od Google wreszcie przemówiła po Polsku! Gdy już zaczęliśmy tracić nadzieję, że model językowy giganta będzie w ogóle dostępny w Europie, ten zrobił Polakom niespodziankę i udostępnił możliwość korzystania z tego narzędzia. Bard pozwala na tłumaczenie tekstów, wyszukiwanie informacji, pisanie i generowanie kreatywnych tekstów oraz uzyskiwanie odpowiedzi na pytania.

Bard uczył się od Polaków

Bard nauczył się języka Polskiego korzystając z publicznie dostępnych danych oraz social mediów, dodatkowo uczył się także od Polaków, których Google zatrudnił do rozmawiania z AI oraz korygowania błędów, które się pojawiały.

Sam model Google’a ma polskie korzenie, szef Barda to Jack Krawczyk, polak, który jako trzyletni Jacuś wyjechał z rodzicami do Wrocławia. Dziś mówi, że codziennie korzysta z Barda za pomocą funkcji głosowej, opowiada mu jaki ma plan na dany dzień i co chciałby zrobić, a Bard w krótkie prezentacji przedstawia mu propozycje jak Krawczyk powinien mieć ułożony dzień.

Unia Europejska z regulacjami

Unia Europejska robi zakusy by jako pierwsza instytucja uregulować sztuczną inteligencję. Już W grudniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie, aby systemy AI były bezpieczne, etyczne i godne zaufania. Rozporządzenie obejmuje wszystkie systemy AI, które są używane w UE, niezależnie od tego, gdzie są opracowane lub gdzie są używane.

Rozporządzenie AI opiera się na czterech zasadach:

  • Systemy AI powinny być bezpieczne. Oznacza to, że nie powinny powodować szkód dla ludzi lub mienia.
  • Systemy AI powinny być etyczne. Oznacza to, że powinny być zgodne z europejskimi wartościami, takimi jak równość, różnorodność i poszanowanie prywatności.
  • Systemy AI powinny być godne zaufania. Oznacza to, że powinny być przejrzyste, odpowiedzialne i łatwe w użyciu.
  • Systemy AI powinny być zgodne z prawem. Oznacza to, że powinny być zgodne z wszystkimi przepisami UE, dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Rozporządzenie AI jest obecnie procedowane w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Oczekuje się, że zostanie przyjęte w 2023 roku.

UDOSTĘPNIJ

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ